Wyniki konkursu „Inspiracje w przestrzeni”

Podczas XI edycji Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA, miała miejsce uroczysta gala finałowa Konkursu „Inspiracje w przestrzeni”, której partnerem branżowym jest m.in. Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu. Celem tej inicjatywy było, już po raz szósty, nagrodzenie projektów architektonicznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej oraz promocja projektów i podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przestrzeni publicznej. Tegoroczna edycja konkursu dotyczyła stworzenia koncepcji Ogrodu Społecznego na terenie przy Osiedlu Czecha w Poznaniu.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch kategoriach: debiutanci oraz profesjonaliści. Z pośród licznie nadesłanych prac z każdej kategorii wyłoniono po jednym zwycięskim projekcie oraz dwa wyróżnienia.

Nagrodę główną w kategorii debiutant otrzymał projekt: „Kolorowy świat” autorstwa Martyny Florczak, natomiast w kategorii profesjonalista zwyciężyła Wanda Sobieraj za stworzenie pracy pt. „Ogród społeczny mozaika”.

Wyróżnienia zdobyły projekty debiutantów: „Ogród społeczny” Estery Sobczyk oraz „GajRaj” Julii Konsek.

Wyróżnienia wśród profesjonalistów, przyznano projektom: „Ogród społeczny na osiedlu młodych w Poznaniu” Rafała Kwiatkowskiego i „Ogród malowany. Wielopokoleniowy ogród społeczny” Anny Komorowskiej i Marty Kuli.

Jeden ze zwycięskich projektów zostanie zrealizowany na Osiedlu Czecha w Poznaniu.

szczegóły dotyczące wyników konkursu zamieszczone są na stronie wydawnictwa ABRYS.