SZKOLENIE Z ZAKRESU ZASAD PROJEKTOWANIA ORAZ ZAKŁADANIA INSTALACJI NAWADNIAJĄCYCH POZIOM II (PRZESTRZENIE PUBLICZNE)

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu zasad projektowania oraz zakładania instalacji nawadniających. To drugie z cyklu proponowanych szkoleń. Swoim zakresem obejmuje projektowanie i zakładanie instalacji nawadniających w przestrzeniach publicznych, organizację pracy, a także nadzór i odbiór wykonania projektu.

Głównym celem organizowanego szkolenia jest podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu zasad projektowania oraz zakładania instalacji nawadniających w przestrzeniach publicznych. Szkolenie odbędzie się w formie dwóch spotkań weekendowych i będzie składało się z następujących segmentów:

 • projektowanie instalacji i opracowywanie dokumentacji inwestycji,
 • studium przypadku – prezentacja procesu przygotowania oraz praktycznego działania i użytkowania gotowej instalacji w przestrzeni publicznej,
 • montaż instalacji systemów automatycznego nawadniania obejmujący prezentację poszczególnych elementów systemu oraz ćwiczenia praktyczne w tym zakresie.

Szkolenie jest szansą na zapoznanie się z najlepszymi przykładami zastosowania instalacji nawadniającej oraz na zdobycie przydatnej wiedzy na temat sposobów kierowania wykonawcami, nadzoru i organizacji pracy. Ponadto w ramach szkolenia przeprowadzone zostanie studium przypadku, pozwalające uczestnikom na zapoznanie i przeanalizowanie dokumentacji projektowej instalacji nawadniającej, zastosowanej w Ogrodzie Holenderskim przy Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.

Udział w szkoleniu ma pozwolić uczestnikom zdobyć wartościową wiedzę oraz przydatne umiejętności z zakresu projektowania oraz zakładania instalacji nawadniających, które będą mogli wykorzystać w przyszłości.

Na szkolenie zapraszamy każdego, kto chciałby posiadać wiedzę z zakresu systemów automatycznego nawadniania, a przede wszystkim:

 • architektów krajobrazu
 • projektantów terenów zieleni
 • przyszłych instalatorów
 • Inspektorów Nadzoru Terenów Zieleni
 • ogrodników
 • pracowników administracji publicznej
 • urzędników Działu Zieleni
 • urzędników Działu Zamówień Publicznych
 • urzędników Działu Inwestycji i Remontów
 • oraz studentów architektury krajobrazu i ogrodnictwa

W ramach szkolenia organizator zapewnia:

 • profesjonalną kadrę trenerską
 • czterodniowe warsztaty składające się z zajęć teoretycznych i praktycznych
 • materiały szkoleniowe i warsztatowe
 • certyfikat nabytych umiejętności

TERMIN: Zajęcia teoretyczne: 22-23 kwietnia 2017 r.
Zajęcia praktyczne: 12-13 maja 2017 r.

SZCZEGÓŁY: http://fundacjakrajobrazy.pl/szkolenie-zakresu-zasad-projektowania-oraz-zakladania/

ZAPRASZAMY!