Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2016/2017

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2016/2017. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2016 roku do 30 września 2017 roku.

Tematyka prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich powinna mieścić się w obszarze badawczym obejmującym problematykę krajobrazową w rozumieniu Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Prace inżynierskie powinny mieć charakter prac projektowych, prace magisterskie mogą mieć charakter opracowań projektowych lub studialnych.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 20 lutego 2018 r. do właściwego terenowo oddziału SPAK.

W konkursie, zarówno na prace inżynierskie jak i magisterskie, przyznaje się nagrody: I, II i III oraz dwa wyróżnienia:

  •  I nagroda – opłacony udział w kolejnym XXI Forum Architektury Krajobrazu oraz możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy dyplomowej inżynierskiej/magisterskiej w kwartalniku Architektura Krajobrazu;
  • II nagroda – możliwość publikacji artykułu z zakresu pracy inżynierskiej/magisterskiej na stronie internetowej SPAK;
  • III nagroda – możliwość publikacji streszczenia pracy inżynierskiej/magisterskiej na stronie internetowej SPAK;
  • dwa równorzędne wyróżnienia (dyplomy).

Regulamin i formularz zgłoszeniowy >>>