Konkurs o Polską Nagrodę Krajobrazową „Krajobrazowe inspiracje IV”

W konkursie mogą wziąć udział zarówno organy lokalne i regionalne lub też ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarowania krajobrazem  przy aktywnym udziale społeczeństwa.

Zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej przez 3 lata przed datą ukończenia konkursu, czyli 30 listopada 2018 r. Częścią projektu powinny być również działania mające na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie wartości i roli krajobrazów.


Szczegółowe informacje na temat konkursu, Regulamin i Formularz zgłoszeniowy można znaleźć  na stronie http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/polska-nagroda-krajobrazowa-2018