Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2016/2017

Kapituła konkursu, biorąc pod uwagę ujęte w tabelach oceny: skalę trudności tematu, oryginalność rozwiązania i pomysł twórczy autora oraz czytelność i kompleksowość opracowania, nagrodziła trzy prace inżynierskie i trzy prace magisterskie oraz wyróżniła po dwie prace inżynierskie i  magisterskie.

NAGRODZONE PRACE INŻYNIERSKIE:

I nagroda: Koncepcja zagospodarowania przestrzennego ścieżki widokowej wzdłuż fragmentu linii brzegowej Rozlewiska Morąskiego, autor: inż. arch. kraj Ewelina Pochodyła, promotor: dr inż. arch. kraj.  Mariusz Antolak

II nagroda: Projekt strefy reprezentacyjnej na Cmentarzu Karaimskim w Warszawie, autor: inż. arch. kraj. Marta Kobecka, promotor: dr Katarzyna Krzykawska

III nagroda: Koncepcja projektowa rewitalizacji Bulwaru Słonecznego we Wrocławiu, autor:  inż. arch. kraj. Joanna Dobrzańska, promotor: dr hab inż. Robert Kalbarczyk, prof. nadzw., dr inż. Monika Ziemiańska

Wyróżnienie: Projekt koncepcyjny rekompozycji fragmentu parku podworskiego Lubomirskich w Charzewicach w Stalowej Woli, autor: inż. arch. kraj. Arkadiusz Straub, promotor: dr inż. Magdalena Nawrotek

Wyróżnienie: Rewaloryzacja części frontowej zespołu pałacowo-parkowego w Romanowie, autor: inż. arch. kraj. Jagoda Oleszczuk, promotor: prof. dr hab. Inż. Małgorzata Milecka

NAGRODZONE PRACE MAGISTERSKIE:

I nagroda: Elektrownie wiatrowe a krajobraz. Analiza oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej „Mikołajki Pomorskie” na krajobraz, autor: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Wójcik, promotor: dr inż. arch. kraj. Mariusz Antolak   

II nagroda: Skala kultury. Zagospodarowanie przestrzeni wokół Nowohuckiego Centrum Kultury, autor: mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Wartacz, promotor: dr hab. Inż. arch. Katarzyna Łakomy

III nagroda: Analiza i ocena dostępności parków miasta stołecznego Warszawy dla cyklistów w ruchu celowym i rekreacyjnym, autor: mgr inż. arch. kraj. Maciej Dorotkiewicz, promotor: dr Piotr Wałdykowski

Wyróżnienie: Łąki kwietne w wielkoskalowych założeniach projektach w Chinach i w Polsce w kontekście globalnego problemu wymierania pszczół, autor: mgr inż. arch. kraj. Anna Kalbarczyk, promotor: dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiedzka – Filipiak

Wyróżnienie: Projekt koncepcyjny parku kulturowego na kanwie dawnej linii kolejowej Nowy Targ – Sucha Góra, autor: mgr inż. arch. kraj. Honorata Misieniec, promotor: dr inż. arch. Leszek Bylina