XIV Forum Architektury Krajobrazu "Krajobraz od-nowa"

Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprasza na XIV Forum Architektury Krajobrazu " Krajobraz o d-nowa " 22-24 września 2011.

Celem międzynarodowej konferencji XIV Forum Architektury Krajobrazu "Krajobraz od-nowa" jest spotkanie osób i instytucji uczestniczących w tworzeniu architektury krajobrazu.

Podczas konferencji przewiduje się prezentację wyników badań i wymianę doświadczeń przy zmieniających się i ulegających ewolucji metodach i narzędziach analizy krajobrazu. Tematyka Konferencji oraz Panele dyskusyjne poświęcone będą następującym zagadnieniom:

  • Dydaktyka w architekturze krajobrazu
  • Aspekty prawne w architekturze krajobrazu
  • Konserwacja i rewaloryzacja krajobrazu
  • Rekultywacja krajobrazu – „Nowy” krajobraz
  • Tworzywo w krajobrazie

Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie internetowej Instytutu Architektury Krajobrazu http://www.aqua.up.wroc.pl/iak/.

Z wyrazami szacunku, 
Komitet Organizacyjny XIV Forum Architektury Krajobrazu „Krajobraz od-nowa”.