"Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych" - IV ogólnopolska konferencja naukowa

W Olsztynie w dniach 27–29 czerwca 2011 roku odbędzie się IV ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kształtowanie i ochrona środowiska obszarów o zróżnicowanych walorach przyrodniczych”.

Organizatorzy konferencji: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie – prof. dr hab. Józef Koc, KMiIŚR PAN, KGiChR PAN, PTIE, PT.

Szczegółowe informacje oraz program konferencji dostępne są na stronie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.