XV Forum Architektury Krajobrazu - "PLANOWANIE KRAJOBRAZU"

W dniach 16-17 listopada 2012 roku odbędzie się Konferencja Naukowa XV Forum Architektury Krajobrazu "PLANOWANIE KRAJOBRAZU". Miejsce: Lublin - Kazimierz Dolny.

Celem XV Forum Architektury Krajobrazu "PLANOWANIE KRAJOBRAZU" jest przedstawienie stanu badań dotyczących współczesnego planowania krajobrazu. Wiodącym tematem będzie rola architekta krajobrazu w planowaniu przeobrażeń współczesnego krajobrazu tak, aby spełniał kryteria tzw. krajobrazu zrównoważonego, w tym: przywrócenia wartości przyrodniczych, utylitarnych z poszanowaniem szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Jednocześnie ważnym punktem forum będzie wymiana doświadczeń, powiązana z dyskusją nad aktualnym stanem edukacji na kierunku Architektura Krajobrazu. Głównym celem forum będzie konfrontacja planowania krajobrazu w kontekście możliwości realizacyjnych zamierzeń projektowych.

KOMUNIKAT I >> do pobrania