Opinia Prezesa SPAK w sprawie projektu ustawy „deregulacyjnej”