Kodeks postępowania architekta krajobrazu

Kodeks postępowania architekta krajobrazu jest dokumentem powstałym na podstawie § 21 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu (uchwalonego w dniu 19 lutego 2009 roku z późn. zm.). Określa zasady postępowania Członków Stowarzyszenia w zakresie ogólnie uznanych wartości etycznych, społecznych, naukowych, edukacyjnych i zawodowych, w tym projektowych i wykonawczych. Nadrzędnym i endogennym celem kodeksu jest tworzenie i wzmacnianie systemu wartości Członków Stowarzyszenia, które w sposób wyróżniający umocują architektów krajobrazu w przestrzeni społeczno-gospodarczej i staną się rozpoznawalnym wzorem zasad postępowania.

Kodeks postępowania architekta krajobrazu >>