Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2012/2013

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2012/2013.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2012 roku do 30 września 2013 roku. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 11 października do właściwego terenowo oddziału SPAK.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy >>