Powołanie zespołu ekspertów z różnych dziedzin reprezentujących wiele ośrodków badawczych w celu wypracowania założeń dla metodyki identyfikacji i waloryzacji krajobrazów