Konkurs na opracowanie koncepcji terenu wokół Zamku w Janowie Podlaskim

Arche Sp. z o.o. oraz Oddział Mazowiecki Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu zapraszają młodych projektantów, a w szczególności absolwentów kierunku architektura krajobrazu do wzięcia udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania krajobrazu wokół Zamku w Janowie Podlaskim.

Konkurs zakłada opracowanie prac koncepcyjnych, ideowych. Celem jego jest pozyskanie prac studialnych dotyczących idei zagospodarowania przestrzennego i funkcjonowania tego terenu, jak również wymiana myśli i poglądów odnośnie zagospodarowania danej przestrzeni. Chcielibyśmy, aby prace zgłoszone do konkursu brały pod uwagę indywidualny charakter miejsca oraz kontekst kulturowy Janowa Podlaskiego. Stawiamy na rozwiązania funkcjonalne, a zarazem odważne. Chcielibyśmy aby opracowane koncepcje były nakierowane na przekazanie pomysłu na zagospodarowanie terenu, łącznie z propozycją wprowadzenia nowych funkcji na tym terenie.

Konkurs będzie się odbywał w dwóch etapach:
Etap 1 - opracowanie prac koncepcyjnych
Etap 2- seminarium, które odbędzie się w Pałacu w Łochowie.
W trakcie seminarium laureaci konkursu, wraz z opiekunami ze strony Arche i SPAK, będą pracować warsztatowo oraz dyskutować nad najlepszymi rozwiązaniami projektowymi.

Poprzez zorganizowanie seminarium Arche Sp. z o.o. oraz Oddział Mazowiecki Polskich Architektów Krajobrazu chcieliby realizować cele pośrednie konkursu jakimi są:

  • propagowanie dobrych rozwiązań projektowych
  • propagowanie zawodu architekta krajobrazu
  • promocja młodych architektów krajobrazu

W konkursie zostanie przydzielona 1 nagroda główna oraz 3 wyróżnienia. Wysokość nagród to: 4000zł dla zespołu, który dostanie pierwszą nagrodę i trzy nagrody w wysokości 2000zł dla wyróżnionych zespołów.

Prace można przesyłać do 30 maja 2014 na adres mailowy: konkursSPAK@arche.pl
Wyłonienie nagrodzonych prac odbędzie się do dnia 16.06.2014. Drugi etap konkursu, seminarium pokonkursowe wraz z wystawą nagrodzonych prac odbędą się w Łochowie w dniach28-28.06.2014.

Szczegóły i regulamin konkursu: http://www.arche.pl/strona/konkurs-2
Plakat konkursu >>