Nowy numer konta SPAK

Od 1 lipca 2014 r. składki członkowskie winny być wpłacane w całości na konto Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu:
ING Bank Śląski Oddział we Wrocławiu nr: 49 1050 1575 1000 0090 3028 9038