XVII FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU „Waloryzacja krajobrazu – kiedy krajobraz staje się atrakcyjny?”

Zapraszamy na kolejną edycję międzynarodowej konferencji, która w tym roku odbędzie się w dniach 9-10 października w Świnoujściu. Celem XVII Forum Architektury Krajobrazu jest przedstawienie i dyskusja nad dorobkiem współczesnej architektury krajobrazu w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej oceny atrakcyjności krajobrazu i przez to możliwości jego skutecznej ochrony i kreacji.

Krajobraz jest tworzywem w rękach architekta krajobrazu. Jest tworzywem wyjątkowym, bo nieograniczonym, a jednocześnie zmiennym. Przyjmując nieskończoną liczbę form, stanowi niewątpliwie trudną materię kreacji. W badaniu percepcji krajobrazu, w tym ocenie jego atrakcyjności szukamy, więc wszelakich ram i kodów odbioru, schematów zapisu. Piękno krajobrazu łatwo i powszechnie nas zachwyca, ale jednocześnie jest trudnouchwytne i trudnomierzalne, niemal nienormatywne, i pewnie dlatego tak słabo potrafimy je chronić w naszym kraju. Parametryzacja piękna – to hasło pojawiło się jako klucz dla racjoanlizacji badań krajobrazowych i skuteczności ich wyników. Planowana konferencja stawia pytania o możliwości normalizacji piękna, o kategorie i kryteria jego oceny i o jej metody i narzędzia.

Proponowane bloki tematyczne:

  1. Krajobraz staje się atrakcyjny, kiedy czujemy z nim więź emocjonalną i kiedy możemy poczuć się swojsko i bezpiecznie. Piękne jest to, co dobrze znane… Ale czy dobrze znane oznacza wyłącznie krajobrazy i przestrzeń, które już wcześniej widzieliśmy? Na czym polega swojskość krajobrazu? I jak ocenić, ile swojskości jest w krajobrazie?
  2. Krajobraz staje się atrakcyjny, kiedy pozwala na realizację naszych, określonych potrzeb. Piękne jest to, co użyteczne…Czy zatem miarą użyteczności krajobrazu może być jego multifunkcjonalność?
  3. Krajobraz staje się atrakcyjny, kiedy odkrywamy w nim magię, genius loci, historię nas samych. Piękne jest to, co autentyczne, prawdziwe. Może magiczność krajobrazu należy więc rozmieć jako wartość historyczną krajobrazu?
  4. Krajobraz staje się atrakcyjny, kiedy widzimy w nim ład i harmonię. Piękne jest to, co estetyczne… Czy estetykę krajobrazu można zdefiniować i poddać mierzalnym kryteriom w czasach, kiedy kanon piękna wydaje się pojęciem historycznym?
  5. Atrakcyjność krajobrazu można interpretować przez pryzmat wielu zagadnień i na wielu płaszczyznach, z których część opiera się na subiektywnych uczuciach i emocjach. Czy zatem wartość krajobrazu można obiektywnie zdefiniować i ująć w kryteria, by stała się ona łatwo mierzalna? Jak ekonomicznie wycenić wartość krajobrazu?

Szczegółowe informacje na stronie: http://locwize.pl/psak/?p=290


ORGANIZATOR:
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
KATEDRA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU

PATRONAT HONOROWY:
J.M. Rektor ZUT w Szczecinie – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki
SPAK – Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu
SAK – Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu