Zaproszenie na debatę: „Architekt krajobrazu – między projektem ogrodu a kreacją przestrzeni”

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu Oddział Wielkopolski, Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Studenckie Koło Naukowe Architektów Krajobrazu zapraszają w dniu 15 maja 2014 o godzinie 17:00 na debatę:

„Architekt krajobrazu – między projektem ogrodu a kreacją przestrzeni”.

Celem debaty jest przybliżenie sylwetki i profilu zawodowego architekta krajobrazu. Planowana jest szeroka dyskusja nad miejscem architekta krajobrazu we współczesnej sytuacji społeczno-ekonomicznej i prawnej oraz jego rolą w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Będziemy zastanawiać się nad rangą tego zawodu w powszechnej świadomości społecznej, jego przyszłością, sposobem kształcenia architektów krajobrazu oraz możliwościami ich zatrudnienia. Spróbujemy porównać rolę architekta krajobrazu w Polsce i za granicą.

Proponowana tematyka:

  • Ramy i formy działania architekta krajobrazu – kompetencje, współpraca z innymi branżami
  • Rynek pracy dla architektów krajobrazu
  • Profil wykształcenia architekta krajobrazu
  • Legislacja w dziedzinie architektury krajobrazu

Zapraszamy do udziału w debacie wszystkich zainteresowanych tą tematyka, a zwłaszcza:

  • Profesjonalistów z zakresu architektury krajobrazu, a także architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego i projektowania terenów zieleni
  • Stowarzyszenia zawodowe, skupiające te środowiska twórcze
  • Środowiska akademickie kształcące w zakresie architektury krajobrazu, architektury i urbanistyki oraz planowania przestrzennego
  • Studentów i absolwentów architektury krajobrazu i kierunków pokrewnych
  • Instytucje odpowiedzialne za szeroko rozumiane kształtowanie, ochronę i zarządzanie przestrzenią – potencjalnych pracodawców i zleceniodawców
  • Przedstawicieli samorządów lokalnych, odpowiedzialnych za kształtowanie krajobrazu w różnych skalach

Miejsce debaty: Budynek Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Collegium Zembala, ul. Dąbrowskiego 159 (przy pętli tramwajowej na Ogrodach)

Pełny tekst zaproszenia>>