Nowe studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej

Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej zaprasza na Studia Podyplomowe Zieleń w Układach Historycznych.

Interdyscyplinarny program Studium Podyplomowego, z zakresu szeroko rozumianego dziedzictwa sztuki ogrodowej i krajobrazu historycznego, obejmuje zagadnienia: roli zieleni dla dziedzictwa kulturowego i budowania tożsamości miejsca, historii sztuki ogrodowej, elementów architektury i urbanistyki, charakterystyki roślinności zabytkowej, konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów krajobrazowych, zielenina obszarach rewitalizowanych, badań zieleni zabytkowej, jej urządzania i pielęgnacji, prawnych uwarunkowań działań na obszarach zieleni historycznej i zasad sporządzania dokumentacji konserwatorskiej, ochrony i kształtowania krajobrazu w planowaniu przestrzennym. Studia przeznaczone są dla absolwentów kierunków artystycznych, architektów, architektów krajobrazu, konserwatorów, inżynierów i konstruktorów, ogrodników i leśników, historyków sztuki oraz osoby, których praca lub zainteresowania wiążą się z tematyką studiów.

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej.


Ulotka informacyjna >>