XVIII Forum Architektury Krajobrazu: TOŻSAMOŚĆ KRAJOBRAZU

W dniach 28 – 30 maja 2015 w Białymstoku odbędzie się XVIII Forum Architektury Krajobrazu. Organizatorzy XVIII Forum Architektury Krajobrazu zapraszają do szerokiej, interdyscyplinarnej dyskusji o:

TOŻSAMOŚCI KRAJOBRAZU
W ramach dyskursu pragniemy podjąć próbę odpowiedzi na pytania:
Czy mamy własny krajobraz? Jeśli tak, to co go definiuje i co różni od innych?
Czy w dobie uniwersalizmu i globalizacji jest on nadal rozpoznawalny?
Czy uważamy go za wartościowy? Co stanowi tę wartość? Czy można ją ocenić i oszacować?
Czy powinniśmy dbać o jego ochronę i zachowanie? Jak to zrobić?
Czy możliwy jest konsensus różnych środowisk związanych z badaniem, ochroną i kształtowaniem krajobrazu?

Kolejne stawiane przez nas pytania dotyczyć będą współczesnego krajobrazu miasta, wsi i obszarów przyrodniczych.
KRAJOBRAZ MIASTA
W panelu tym spróbujemy ustalić:
Jak zbudowane jest współczesne miasto? Co stanowi jego strukturę i krystalizuje jego układ?
Jakie mamy w nim obiekty architektury krajobrazu?  Jak kształtujemy współczesne tereny zielone miast?
Czy ład przestrzenny to obszar zainteresowania kreatorów i decydentów miejskiej przestrzeni?
Czym jest miasto? Czy stanowi ono obraz (widok, panorama, sylweta) czy organizm (system)?
Jakim procesom podlega współczesne miasto? Dokąd zmierza?
Jakie są problemy i bolączki współczesnego miasta? Jak je rozwiązać? Jak i przed czym chronić miasto?

KRAJOBRAZ WSI
To panel, który poświęcić chcemy problemom obszarów wiejskich i przedmieść miast. Będziemy w nim pytać o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tych obszarów:
Czy akceptujemy zmiany dotykające krajobrazów współczesnej wsi?
Czy chcemy i potrafimy chronić dziedzictwo przeszłości? Czy mamy do tego narzędzia?
Czy postęp musi zaprzeczać tradycji? Jak dziś definiujemy architekturę ekologiczną?
Czy pojęcia tożsamość i regionalizm są nadal wartościami?

KRAJOBRAZ PRZYRODNICZY
Podejmiemy również próbę odpowiedzi na pytania:
Czy istnieją dziś krajobrazy pierwotne? Czy ochrona krajobrazów naturalnych jest zasadnym wkraczaniem w świat natury?
Którędy przebiega granica pomiędzy krajobrazem naturalnym a kulturowym?
Jakie nowe zagrożenia dla ekosystemów i krajobrazu przyrodniczego generuje współczesny człowiek?
Czy człowiek może i chce zapobiec dewastacji ekosystemów i krajobrazu przyrodniczego? Jakie niesie to koszty i jakie korzyści?


Szczegóły oraz rejestracja na stronie: http://18forumak.pb.edu.pl/