II FORUM PRZESTRZENIE MIEJSKIE

„Gdy skupimy się na miejscu, można zrobić wszystko inaczej” - Fred Kent

Drugie Forum Przestrzenie Miejskie będzie kolejnym spotkaniem poświęconym przestrzeni miejskiej i wielu jej funkcji w aspekcie sukcesów, porażek i nowych wyzwań. Konferencja zostanie podzielona na trzy panele dyskusyjne. Tematyka wystąpień będzie skupiać się wokół pojęć tj. - miasto - przestrzeń – kultura - infrastruktura rekreacyjno-sportowa - ustawa krajobrazowa - jakość życia - potrzeby seniorów - fundusze unijne 2014-2020 - infrastruktura mieszkalnictwa - zrównoważony rozwój.

Podczas obrad I sesji skupimy się przede wszystkim na omówieniu inwestycji w infrastrukturze kulturalnej i rekreacyjno-sportowej. Ożywienie kulturalne przestrzeni miasta, zwiększenie jego funkcji użytkowej przy zastosowaniu środków artystycznych jest w stanie powołać do życia potencjalnie nowe lokalizacje na kulturalnej mapie miasta. Prelegenci postarają się odpowiedzieć m.in. na takie pytania - Jaka jest miejska polityka kulturalna? Czy infrastruktura sportowo-rekreacyjna jest warunkiem rozwoju aktywności ruchowej społeczeństwa?

W drugiej części Forum naszą uwagę skupimy również na omówieniu – Ustawy Krajobrazowej – czy dzięki niej nastał nowy ład i jak wygląda „dziś i jutro”. Jak uporządkować przestrzeń publiczną miast w kontekście tej ustawy. Jak wygląda ochrona obszarów cennych przyrodniczo (głównie parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu).

W trzeciej części Forum skupimy się na omówieniu nowych funkcji osiedli w miastach XXI wieku. Przede wszystkim poruszając takie zagadnienia jak - Środowisko mieszkaniowe w zrównoważonym rozwoju miast i osiedli. Czy przebudowa – modernizacja - rewitalizacja budynków wielkopłytowych może stać się jedną z form zaspakajania potrzeb mieszkaniowych. Jakość życia w przestrzeni publicznej miast: - osiedla mieszkaniowe, zieleńce, podwórza, działania wspólnot i spółdzielni, skwery, parki, place i ulice.

Przestrzeń miejska staje się przedmiotem dyskusji społecznej, a projekty artystyczne jedną z metod jej wyrażania.

II Forum będzie kolejnym spotkaniem „ponad podziałami” – doskonałą okazją do wspólnej dyskusji oraz poszukiwania inspiracji w doświadczeniach ekspertów, którzy będą mogli w nieformalnej atmosferze podzielić się swoją wiedzą czy stosowanymi rozwiązaniami.


Więcej informacji oraz rejestracja na www.forumprzestrzeniemiejskie.pl