XIX Forum Architektury Krajobrazu

Zapraszamy do udziału w XIX Forum Architektury Krajobrazu. Krajobraz polski. Cudze chwalicie. Ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu, które odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2016 na Uniwersytecie Rzeszowskim.

„Swego nie znacie” chciałoby się powiedzieć słuchając wielu wypowiedzi architektów krajobrazu. Powróciła moda na chwalenie zagranicznych dzieł, niewątpliwie wybitnych realizacji, powstałych jednak w innym środowisku społecznym i w innych warunkach ekonomicznych. Szukanie tam wzorów i nachalne nawiązywanie do „wielkiego świata” nie daje w polskim krajobrazie efektów. Tak, więc pogłębiamy kompleks Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie; nie mamy zdania wobec postmodernizmu, czekamy na jego ocenę przez Godota; kontestujemy krajobraz osiedlowy… zależnie od osobistych przekonań chwalimy lub ganimy te same kontrowersyjne budynki i ich otoczenie.

Wśród tych emocji oddalamy się od studiowania i nauczania polskiego krajobrazu. Wielkie dzieła na temat jego regionalizacji powstały przed półwieczem. Badania małych miast podsumowano w powojennych publikacjach, a aglomeracje uznano za niemożliwe do ogarnięcia organizmy. Pojawiają się szokujące opinie na temat wsi, zaprzeczające polskiej tradycji i wyznaczające tym terenom nierealne kierunki „pionowego” rozwoju. Badania drewnianej architektury niemal nikogo nie interesują, a regionalizację osiedli pozostawiono gustom inwestorów i emocjom projektantów.

Zaproszenie do szkoły rzeszowskiej, na kolejne XIX Forum Architektury Krajobrazu w 2016 roku, jest swoistą prowokacją do dyskusji o polskim krajobrazie. Ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu będzie kanwą serii wykładów wprowadzających, ukierunkowanych na główne typy krajobrazu. Zdaniem organizatorów będą tu potrzebne rozważania na temat: krajobrazu zbliżonego do naturalnego, tradycyjnej wsi polskiej oraz małych miasteczek. Z kolei ważne będzie opisanie trzech stref wielkiego miasta: staromiejskiej, miasta z przełomu XIX i XX wieku oraz „nowego miasta” w postaciach wielkoblokowej i osiedli jednorodzinnych. Osobnym zagadnieniem będzie, dominująca w naszym współczesnym krajobrazie, zurbanizowana postać wsi, miasteczka i przedmieść. Tam jest obecnie potrzeba wypracowania sposobów kształtowania i ochrony walorów „natury” i „kultury” krajobrazu.

      


Komunikat 1. >>
Szczegóły na stronie Organizatora >>