III Walny Zjazd Delegatów SPAK

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że III Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu odbędzie się 30 stycznia 2016 roku (sobota) w Poznaniu (uchwała ZG SPAK nr 32/11, z dnia 28 maja br.).

Zgodnie z § 20 Statutu SPAK:
- Walny Zjazd Delegatów (WZD) jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu,
- WZD zwoływany jest przez Zarząd Główny jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy,
- udział w zjeździe biorą:
1) z prawem głosowania – delegaci wybrani przez walne zebrania członków oddziałów w liczbie: 1 delegat na 10 członków oddziału, lecz nie mniej niż 3 delegatów z oddziału;
2) z głosem doradczym – członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego;
3) inne osoby zaproszone przez Zarząd Główny.

Szczegółowe informacje: ZG SPAK 25-2015