V edycja konkursu "Inspiracje w przestrzeni"

Tegoroczne "Inspiracje w przestrzeni" to już V edycja konkursu organizowanego przez redakcję „Zieleni Miejskiej”, miesięcznika wydawanego przez firmę Abrys. Konkurs ma za zadanie nagrodzenie najlepszych projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej.

Celem nadrzędnym jest promocja takich rozwiązań architektonicznych, które będą podnosić świadomość społeczną w kształtowaniu przestrzeni miejskiej. Współczesna architektura krajobrazu powinna być nie tylko funkcjonalna, ale także pozostawać w harmonii z ładem przestrzennym oraz środowiskiem naturalnym.

W poprzednich edycjach tematyką konkursu były projekty placów zabaw, ekoosiedli, przyjaznych podwórek oraz ogrodu przedszkolnego. Tematem tegorocznej edycji jest „Strefa uzdrowiskowa”. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu zagospodarowania terenu przy „Uzdrowisku Wieniec” Sp. z o.o. w miejscowości Wieniec-Zdrój, gm. Brześć Kujawski. Założenie projektowe powinno uwzględniać urządzenia do ćwiczeń dostosowane do potrzeb kuracjuszy, zieleń, ścieżkę, oraz elementy małej architektury. W wydarzeniu mogą brać udział studenci i absolwenci kierunków związanych z architekturą krajobrazu, architekci, urbaniści, szkoły, instytucje realizujące zadania publiczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz pracownie.

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 30 listopada 2015 roku na adres organizatora.
Szczegóły konkursu: http://www.abrys.pl/wydawnictwa/konkursy/inspiracje-w-przestrzeni/
Regulamin >>