Międzynarodowy Konkurs im. Prof. Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS zaprasza dyplomantów wyższych uczelni architektonicznych, konserwatorskich lub zajmujących się problematyką ochrony krajobrazu kulturowego do udziału dorocznym Międzynarodowym Konkursie im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie studentów podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

W tym roku ICOMOS obchodzi swój Rok Jubileuszowy 50-lecia istnienia, dlatego szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału i włączenia się w uroczyste obchody. Prace na tegoroczny Konkurs należy nadsyłać najpóźniej do dnia 15 października 2015 r. na adres:
Konkurs PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
00-659 Warszawa – Polska, ul. Koszykowa 55
Sekretariat PKN ICOMOS (pok. 15)
sekretariat@icomos-poland.org

Posiedzenie Jury i ogłoszenie wyników nastąpi w połowie listopada 2015 r., a wręczenie nagród i wyróżnień na Walnym Zgromadzeniu PKN ICOMOS na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 4 grudnia 2015 roku. Obowiązująca forma prac przesyłanych na Konkurs jest zawarta w regulaminie. Informacje na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.icomos-poland.org w zakładce: Konkurs im. Prof. Jana Zachwatowicza.

Regulamin >>