Zaproszenie do udziału w III Walnym Zjeździe Delegatów SPAK

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, który odbędzie się 30 stycznia br. w Poznaniu.

Miejsce obrad: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 159, Kolegium Zembala, sala nr 1 im. Heleny Nieć, parter (obok pętli tramwajowej "Ogrody'').

Proponowany Program:

 1. Otwarcie obrad (godzina 11:00).
 2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowej, Skrutaryjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Sprawozdanie Zarządu Głównego.
 6. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 7. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Komunikat Komisji Mandatowej dotyczący prawomocności obrad.
 10. Głosowanie nad absolutorium dla Prezesa i członków Zarządu Głównego.
 11. Wybory Prezesa i członków Zarządu Głrwnego.
 12. Przerwa obiadowa.
 13. Wybory członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 14. Dyskusja nad programem działalności SPAK w kadencji 2016-2018.
 15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, dyskusja i podjęcie uchwał.
 16. Zamknięcie obrad (ok. 16:00).

Szczegóły dotyczące III Walnego Zjazdu Delegatów SPAK znajdują się w >> ZAPROSZENIU<<.