III Walny Zjazd Delegatów SPAK

W dniu 30 stycznia br. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, odbył się III Walny Zjazd Delegatów SPAK. W zebraniu wzięło udział 28 osób, w tym 24 delegatów i 4 osoby nie będące delegatami.

Podczas III WZD SPAK wybrano Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński.

ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes: dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
Wiceprezes: dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja
Sekretarz Generalny: dr Marcin Sobota
Skarbnik: dr inż. arch. Paweł Ozimek
Członkowie:
– dr inż. Marta Akincza
– dr inż. arch. Maciej Kłopotowski
– mgr inż. Dorota Krug
– dr hab. Tomasz Malczyk
– prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
– dr inż. Paweł Nowak
– dr Małgorzata Sosnowska
– mgr inż. Agnieszka Wójcik
– dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca: mgr inż. Zofia de Mezer-Uciechowska
Członkowie:
– dr inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska
– dr inż. arch. Wiesława Gadomska
– dr inż. arch. Dorota Gawryluk
– dr inż. arch. Agnieszka Ozimek

GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński
Wiceprzewodnicząca: mgr inż. Ewa de Mezer
Sekretarz: dr inż. arch. kraj. Krzysztof Herman
Członkowie:
– mgr inż. arch. Wojciech Matys
– dr hab. Krystyna Pudelska
– dr inż. arch. Magda Rzeszotarska-Pałka
– dr inż. Eliza Sochacka-Sutkowska

W trakcie III WZD SPAK uchwalono m. in. Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej SPAK, Regulamin Głównego Sądu Koleżeńskiego SPAK oraz Kodeks postępowania architekta krajobrazu.