Międzynarodowy Konkurs im. Prof. Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS zaprasza dyplomantów wyższych uczelni architektonicznych, konserwatorskich lub zajmujących się problematyką ochrony krajobrazu kulturowego do udziału dorocznym Międzynarodowym Konkursie im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie studentów podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2014/2015. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku.

WAK10: Architektura krajobrazu Skandynawii

W imieniu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK) zapraszamy na 10. edycję konferencji z cyklu „Współczesna architektura krajobrazu - trendy, technologie i praktyka" (WAK) pod hasłem Architektura krajobrazu Skandynawii. WAK10 zaplanowania jest na 10 kwietnia (Warszawa). Gośćmi konferecji będa architekci krajobrazu oraz wykonawcy obiektów architektury krajorbazu z norwegii, Finlandii, Danii i Szwecji.

Wyniki konkursu SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2013/2014

Niezmiernie miło jest nam poinformować, że kapituła konkursu przyznała trzy miejsca i wyróżnienie zarówno w kategorii prac inżynierkich, jak i magisterskich. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Strony