Międzynarodowy Konkurs im. Prof. Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie

Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS zaprasza dyplomantów wyższych uczelni architektonicznych, konserwatorskich lub zajmujących się problematyką ochrony krajobrazu kulturowego do udziału dorocznym Międzynarodowym Konkursie im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace magisterskie studentów podejmujące problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego.

Konkurs SPAK na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską z zakresu architektury krajobrazu obronioną w roku akademickim 2014/2015

Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu zaprasza do udziału w Konkursie na najlepszą dyplomową pracę inżynierską i magisterską obronioną w roku akademickim 2014/2015. Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w okresie od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku.

Strony